ایزوگام آسیاگستر انگلیسی پلیمیری

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند
در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است
در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است
بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است
احتیاج به برف ‌روبی ندارد
در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد
نصب آن آسان است
کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود
در مقابل اشعه UV مقاوم است
وزن زیادی ندارد و از بار اضافی سقف جلوگیری می‌کند
به علت سبکی و مقاومت زیاد به ‌تنهایی یک عایق کامل جهت پشت ‌بام، پی ساختمان، حمام و استخر، مخازن آب، تونل ‌های آبیاری، سردخانه‌ها، لوله‌های گاز و نفت است